Tin tức

[Press]2016.03.02

Chủ tịch Sindoh Hàn Quốc sang thăm và làm việc tại SVM

SINDOH VINA MARKETING vinh dự được tiếp đón ngài chủ tịch SINDOH – ngài Woo Suk Hyung sang thăm và làm việc ngày 26/02/2016.

 “Sindoh Vina Marketing có nhanh chóng ổn định, thì Sindoh mới có thể tiếp tục tiến vào thị trường các quốc gia Đông Nam Á khác, hay nói cách khác, Sindoh Vina Marketing đóng vai trò vô cùng quan trọng trong kế hoạch Toàn cầu hóa hiện nay của công ty.” – chủ tịch Woo Suk Hyung đã nói.

Những lời động viên, khuyến khích từ chủ tịch Woo Suk Hyung như tiếp thêm sức mạnh và động lực cho toàn thể nhân viên Sindoh Vina Marketing, để chúng tôi tiếp tục cố gắng, nỗ lực, góp phần phát triển công ty ngày một vững mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững và làm theo phương châm làm việc của ngài chủ tịch ‘RIGHT PERSON, RIGHT PARTNER’ – ‘chọn đúng người, chọn đúng đối tác’.

 

 

 

 


LIST